Logo mokamed

PL

Zobacz jak działa MoKA

MoKA to nowoczesny system wspomagania fizjoterapii, który usprawni diagnostykę oraz monitoring postępów rehabilitacji Twojego pacjenta.

Czym jest MoKA?

MoKA – Movement Kinematics Analysis, to kompleksowy system monitorowania aktywności ruchowej, wsparcie diagnostyki narządu ruchu oraz monitorowania efektów terapii pacjentów, którzy łączą integralność fizyczną z innymi czynnościami społecznymi i fizycznymi. Składa się on z aplikacji dla użytkownika oraz zestawu czujników (IMU i czujnika tętna), które pozwalają na zbieranie danych pomiarowych.

Aplikacja MoKA umożliwia analizę zebranych danych i realizację zadań z zakresu profilaktyki fizjoterapeutycznej poprzez przeprowadzenie badań w trybie stacjonarnym lub poza gabinetem.

Dla kogo?

System MoKA jest dedykowany profesjonalistom w dziedzinie fizjoterapii, trenerom sportowym oraz placówkom medycznym. Jego funkcje obejmują kompleksową analizę ruchu, dynamiczną ocenę symetrii ciała i możliwość monitorowania postępów terapii, co czyni go idealnym narzędziem wspierającym diagnozę i personalizację programów rehabilitacyjnych.

Zostaw swoje dane, a odezwiemy się do Ciebie ze szczegółami dotyczącymi wersji demonstracyjnej

Jak to działa?

System składa się z 5 czujników ruchu oraz tabletu z oprogramowaniem z zaimplementowanymi algorytmami mechatronicznymi oraz serwera bazy danych z oprogramowaniem aplikacyjnym.

W rozwiązaniu wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa miedzy wszystkimi jego komponentami przy zastosowaniu: Bluetooth, Wi-Fi, LTE/5G.

Zastosowanie systemu:

Najczęściej zadawane
pytania

Po uruchomieniu programu MoKA użytkownik proszony jest o podanie loginu i hasła w celu uwierzytelnienia swojej tożsamości. Login i hasło przekazywane są użytkownikowi systemu przez administratora systemu. Po wprowadzeniu loginu i hasła należy nacisnąć przycisk „zaloguj”.

W przypadku gdy użytkownik nie pamięta hasła, może skorzystać z opcji resetowania hasła.
Aby zresetować hasło należy nacisnąć przycisk „Zapomniałeś hasła?”, następnie wprowadzić adres
e-mail powiązany z użytkownikiem i kliknąć przycisk „Resetuj”.

Czujnik IMU (sensor) jest to fizyczne narzędzie będące elementem składowym układu pomiarowego, którego zadaniem jest wychwytywanie sygnałów z otaczającego środowiska, ich interpretacja i rejestracja. W systemie MoKA wykorzystujemy czujniki IMU do określenia orientacji i przyspieszenia.

Aby sparować czujniki w pierwszej kolejności należy je włączyć oraz umieścić w zasięgu tabletu lub smartfona. Następnie należy włączyć skanowanie bluetooth poprzez przesunięcie suwaka znajdującego się w prawym górnym rogu widoku. W trakcie skanowania, na liście „Dostępne czujniki” prezentowane są kolejno wykryte przez system czujniki.

Kolejnym krokiem jest wyłączenie skanowania bluetooth w celu umożliwienia sparowania czujników. W celu łatwej identyfikacji wybranego czujnika można nacisnąć ikonę żarówki, wówczas na odpowiadającym jej czujniku intensywnie miga dioda, lub po naciśnięciu przycisku na czujniku IMU zapala się ikona żaróweczki. Po wybraniu czujnika do parowania należy przesunąć suwak znajdujący się po prawej stronie przy nazwie wybranego czujnika. W dowolnym momencie można także rozparować dany czujnik, przesuwając suwak znajdujący się po prawej stronie nazwy czujnika.

Aby włączyć czujniki należy włożyć je do kasetki i podłączyć je do sieci elektrycznej za pomocą ładowarki do telefonu lub power-banku (zalecany sposób). Dzięki dostępnemu portowi micro USB w każdym z czujników, możliwe jest również uruchomienie czujników indywidualnie poprzez podłączenie pojedynczego czujnika do sieci elektrycznej za pomocą ładowarki do telefonu lub power-banku.

– O stanie aktywności czujników informują diody nad pomarańczowymi przyciskami. Jeśli diody migają, oznacza to, że czujniki są włączone. W przeciwnym razie czujniki nie są włączone.
– Czujniki komunikują się z użytkownikiem za pomocą diod.

Aby wyłączyć czujniki należy nacisnąć i przytrzymać z osobna na każdy pomarańczowy przycisk czujnika aż do momentu wygaśnięcia diody.