Logo mokamed

PL

Czym jest MoKA?

System MoKA – Movement Kinematic Analysis, składa się z aplikacji dla użytkownika oraz zestawu czujników służących do zbierania danych pomiarowych. Jest pomocnym narzędziem podczas diagnozy oraz monitorowania efektów prowadzonej terapii.

Aplikacja MoKA umożliwia analizę zebranych danych i realizację zadań z zakresu profilaktyki fizjoterapeutycznej poprzez przeprowadzenie badań w trybie stacjonarnym lub poza gabinetem.

Głównym celem systemu MoKA jest stworzenie warunków technicznych umożliwiających:

MoKA umożliwia analizę zebranych danych oraz wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki fizjoterapeutycznej. 

Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia badania w trybie stacjonarnym lub poza gabinetowym.