Logo mokamed

PL

Kontakt

Formularz kontaktowy:

Informacje teleadresowe:

COMFORTEL SP. Z O.O.

ul. Dojazdowa 9b, 43-100 Tychy

tel. +48 32 218 02 80
fax. +48 32 218 02 99
e-mail: biuro@comfortel.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000253533
NIP: 6462714151
REGON: 240198507
BDO: 000012852